Sigurime /Insurance

Kjo faqe eshte per sigurime /siguracion ne Shqiperi dhe Kosove. Tani per tani vetem do te vejme listen e kompanive te siguracioneve, por me kohen faqja do te zgjerohet, vecanerisht kur te jete e mundur te aplikohet ne linje per siguracione (sic behet ne USA)

Kompani Sigurimesh / Insurance Companies in Albania

  Emri /Link Shteti Produktet /Insurance offered

Sigal

AL, KS, MK* Siguracion makine, jete, sigurim pasurie, shendeti, biznesi, garanci.

INSIG

AL, KS, MK Sigurim makine, jete, sigurim pasurie, shendeti, te pergjegjesise...

Albsig

AL, KS, MK Siguracione makine, jete,  pasurie, shendeti, udhetime, pergjegjisise.

ATLANTIC

AL Siguracion makine, jetesor,  pasurie, shendeti, per biznese, pergjegjisise.

InterAlbanian

AL Siguracion makine, jete,  pasurie, shendeti, per biznese, pergjegjisise.

SIGMA

AL Sigurime Motorike, jetesor,  pasurie, shendeti, udhetimi, garanci banke.

SiCRED

AL Sigurim Jete; Sigurim Jetesor

EUROSIG

AL Siguracion Makinash, personale, jete, shendeti, garanci komerciale.

Dukagjini 

Kosove Siguracion makine, jete,  pasurie, shendeti, ndertimi, per biznese.

SIGKOS

Kosove Siguracion makine, jete,  pasurie, shendeti, ndertimi.

Siguria

Kosove Siguracion makine, jete,  pasurie, shendeti, ndertimi, pergjegjisise.

* AL = Albanian; KS = Kosovo/a; MK = FYROM /Macedonia

Translations:

Sigurim /Siguracion = Insurance
Siguracion  Makine = Car Insurance
Siguracion Jete = Life Insurance
Siguracion Biznesi = Business Ins.
Garancion = Insurance (Guaranty)
Siguracion Shendeti = Health Insurance
Siguracion Pergjegjesie = Responsibility..
Sigurim Pasurie /Prone = Property Ins.
Sigurim Udhetimi = Travel Insurance
Kompani Sigurimi = Insurance Company

Rreth Sigurime.all

For now, we'll merely list the Albanian and Kosova insurance companies where insurance can be obtained. Once the method of offering insurance is digitized, the site will reflect the changes.


Related Domains